UUSI-BUCKFAST-LOGO.jpg

Lunden Resistant Queens

Suomessa, ilman varroan torjuntaa jalostettuja mehiläisemoja.

"Juhani Lundenin jalostamat emot tarjoavat Suomen parasta varroa punkin kestoa. Keski-Euroopan mehiläishoitajilla niitä on käytössä jo kymmeniä tuhansia. ”

Ei saatavilla 2022, kesä menee tuotannon uudellenjärjestelyissä. 2023 taas tarkoitus kasvattaa emoja myyntiin.

Siitosemo Lundénin vuodesta 2008 varroaa torjumattomasta mehiläiskannasta. Kuhnurikanta järjestetään paritusalueelle edelliskesän siitosemon jälkeläisiltä. Kuhnurit siten pääosin Lundenin B52(JL) linjasta. 

Emot kasvatetaan Luomu-tarhauksessa, ja jos tarvitset luomutodistukset mukaan, niin ilmoita tilauksen yhteydessä.

Hinnat:

55 € / kpl

Tiedustelut ja varaukset:

Jussi Taipale: 0505340996

Juhani Lunden:  0500632401

Varaukset voi tehdä sähköpostitse tai tekstiviestillä. Viestiin Tilaajan nimi, osoite, määrä, yhteystiedot: puh.nro & email. Voi jo mainita, haluaako lähetyksen pikakirjeenä (suositus 8,40 €) vai tavanomaisena (2,30 €). Lähetyskulut lisätään hintaan. Lasku tulee emojen mukana.


Video, 2021 siitosemon pesän avaus.

Hoito-ohje, emon antamisesta

 

Miksi hankkia varroaa paremmin kestävää mehiläistä?

  1. Pidemmällä aikajänteellä varroapunkille käytössä olevat torjunta-aineet ovat menettämässä tehonsa virusten ärhäköityessä. 

  2. Tuo lisäaikaa torjunnan ajoittamiselle erittäin voimakkaassa punkkipaineessa operoidessa. Lievemmässä punkkipaineessa torjuntoja ei enää tarvita.

  3. Säästöt työajassa, palkkakustannuksissa, torjunta-aineissa, polttoainekustannuksissa.

  4. Työtapaturmariskin pienentyminen vaarallisten happojen kanssa toimiessa.

  5. Varroaa kestävä mehiläinen on jalostettu voimakkaasti hygieeniseen käyttäytymiseen. Se puhdistaa pesää punkkien lisäksi tehokkaasti sikiötautisista toukista, ehkäisten taudin leviämistä. Pesät ovat siten terveempiä, vähentäen mahdollista saneeraustarvetta.

 


Buckfast -rodun ja varroa keston jalostuksen historia