top of page
Beekeeper with Honeycomb

Hoito-ohjeita

Suuntaa antava hoito-ohje Lunden Buckfast -kannalle.

 • Tätä kantaa voi pitää ahtaalla, ja lisälaatikko annetaan vasta kun pesän sivuseinillä on ruuhkaa ja alalaatikon alalistojen alla iso kasa, ”rantapallon puolikas”, porukkaa.

 • Jos pesä ei vahvistu odotetusti, on se melko normaalia.

 • Pesän kyky/tarve poistaa punkkeja vaikuttaa vahvistumisen nopeuteen huomattavasti.

 • Lisäruokaa annetaan tarvittaessa Apifonda pakettina pesän pohjalle, 10x 10 cm reikä pussin muoviin riittää. Mahdollisia pohjatilan villirakenteita voi varovasti poistaa, jotta Apifonda paremmin mahtuu.

 • Ensimmäinen lisälaatikko annetaan rakennettuja, lopuista suurin osa voi olla pohjukkeita (=Buckfast luostarin hoitotapa).

 • Parvikennoja ei tarvitse tarkkailla.


Jaokkeen teko

 • Jaoke tehdään jakamalla pesä kahtia viimeistään heinäkuun puolivälissä, mieluiten siten, että emäpesän paikalle jää hieman pienempi puolisko (lentomehiläiset tasaavat tilanteen).

 • Jaoke tehdään yhdellä hyvällä sikiöosastolla mehiläisineen (=normi ja minimi).

 • Jaokkeelle olisi hyvä antaa muniva emo, mutta kypsä emokennokin riittää.

 • Jaokkeen teko onnistuu varminten, jos se viedään toiseen tarhaan. Samaan tarhaankin voi tehdä, silloin on tärkeätä valita jaokkeelle se sikiöosasto, jossa on eniten peittosikiöitä.

 • Jaokkeelle annetaan siis kokonainen osasto, johon ei lisätä ja josta ei oteta mitään pois, ruokatilanne tietenkin tarkistaen.

 • Jaokkeen lentoaukko rajoitetaan superlonilla tai sanomalehdellä n. 5 cm levyiseksi.

 • Viikon/puolentoista päästä annetaan jaokkeelle lisälaatikko, johon laitetaan mieluiten muutamia rakennettuja kakkuja keskelle, jotta sikiöinti nopeammin laajenee yläosastoon.


Ruokinta

 • Sikiöosastoista en ole poistanut hunajaa ennen ruokintaa, silloinkin vain täydet kakut. Kaikki siitepölykakut jätetään talvipesään.

 • Ruokinta aloitetaan elokuun lopussa, ensimmäinen annos 9 litraa (= ruokintalaatikon vetoisuus).

 • Toinen annos vasta n. 10. syyskuuta ja kolmas painon mukaan.

 • Jos pesän kokonaispaino alle 50kg, annetaan lisää muutama litra. Yhteensä Neste 67 liuosta n. 20-23 litraa/pesä. (Dadant / LG+farrar)

 • On tärkeää, että ruokintaa ei aloiteta liian aikaisin, jotta sikiöintiin ja siitepölyn varastointiin jää tilaa.

 • Syötön jälkeen pesän muovi käännetään takaisin normiasentoon.

 • Sulkuristikko hiiriverkoksi pesän pohjalle (ja tervapaperi) marraskuun lopussa. Samalla poistetaan takakapula ja tehdään pesästä läpituulettava. Lentolauta talviasentoon.

 • Varroan torjuntaa ei tarvitse tehdä

Hoito-ohje ja emon antaminen: Welcome

Emon  antaminen

Mehiläiset tunnistavat oman emonsa.  Pesälle vieras emo nähdään tunkeutujana ja tapetaan. Työläiset reagoivat vaistomaisesti vieraisiin hajuihin. Uuden emon vieras tuoksu, ja erilainen käytös luo haasteita emon hyväksynnälle. Uuden emon tulee pesään tutustuttamisen aikana sulautua pesän ominaishajuun, erittää omaa kuningatar-ainetta, feronomeja sekä vatsan alueelta, että jaloista (Dewey M. Caron, Lawrance John Connor 1999: Honey Bee Biology And Beekeeping, s. 282.)

Hajuaineiden sekoittaminen, tai pesän ominaishajun hetkellinen muuttaminen lisää uuden emon hyväksynnän mahdollisuutta. Pesän vanhan emon voi tappaa 2 tuntia ennen uuden antamista, ja antaa työläisten tottua uuden emon hajuun hiljalleen. Kuningatar-aines-feromonit leviävät pesässä fyysisen kontaktin ja ruuan välittämisen yhteydessä. Pesän mehiläisillä tulisi olla mahdollisuus koskea emon suuosia ja tuntosarvia. Tähän tarkoitukseen sopii hyvin asetushäkki. Asetushäkillä saa parempia tuloksia, koska emo pystyy siinä aloittamaan muninnan, ja jalanjälkiferomonit leviävät. Asetushäkin reijät ovat riittävän suuria, jotta työläisten on mahdollista päästä kontaktiin emon suuosien kanssa. Jos asetushäkki laitetaan juuri kuoriutuvien peittosikiöiden päälle, auttavat syntyvät työläiset levittämään uuden emon feromoneja (Dewey M. Caron, Lawrance John Connor 1999: Honey Bee Biology And Beekeeping, s. 282.) 

Sikäli olen taipuvainen mieltämään ensimmäisenä askeleena onnistuneelle emon hyväksynnälle sen, että työläisten ei pidä antaa aistia pesään tulevan vieraan emon hajua, ja laukaista pallottamisrefleksiä. Vuonna 2019 lähetyshäkeissä antamani emot otettiin vastaan ainoastaan 40 %;sti. Vuonna 2020 annoin asetushäkeillä, ja pesät olin hajustanut alkoholittomalla deodorantilla Soini Kosken ohjeen mukaan. Vastaanotto 100 %. Osaan pesistä annoin emot menivät ilman asetushäkkiä, ja nekin onnistui kaikki.

Bee Farm
Hoito-ohje ja emon antaminen: Image
bottom of page