top of page

Mesiäinen

Koti: Welcome

Torjuntantavapaata mehiläishoitoa

Mehiläistarhamme sijaitsevat pääasiassa Kontiolahden maalaismaisemissa, Höytiäisen läheisyydessä. Pesiltä ei korjata kaikkea hunajaa, vaan mehiläiset talvehtivat osittain keräämällään hunajalla. Suuntaamme täysin torjunta-aineettomaan mehiläistarhaukseen. Saimme käyttöömme ja kasvatukseemme Lunden Resistant Queens -mehiläiskannan emoja.


Pelloilta tuleva mesi tulee enimmäkseen voikukasta ja apilasta, kun korpialueiden satokasveina ovat paju, horsma ja vadelma. Metsäisessä ympäristössä mehiläistarhaus elinkeinona on pitkälti riippuvainen hyönteisille suotuisista elinympäristöistä, joissa on pohjakerroksessa runsaasti valoa ja lämpöä ts. avohakkuualueista. Maatalouden rakennemuutoksen jäljiltä niittykasveja ei juurikaan ole, ja taimikkovaiheessa runsaina kasvustoina kasvavat horsma ja vadelma ovat ensiarvoisen tärkeitä mehiläisille, kuten perhosillekin, sekä muille mettä ravinnokseen käyttäville.

Mehiläistarhaus pääelinkeinona luo tarhaajalle 100 %:n riippuvaisuussuhteen  eläimeen, luonnonolosuhteisiin ja sääilmiöihin. Kyseessä ei ole vain tuote, vaan ihmisen luontosuhde - ymmärrys omasta riippuvaisuussuhteestaan muuhun luontoon. Jotta suhde syntyy ja syvenee, vaatii se läsnäoloa kohteen kanssa. Luonto käsitteenä merkitsee turhan usein virkistyskohdetta tai resurssin lähdettä. Oma osallisuus jää ymmärryksessä ohueksi. Symbioosin omainen rinnakkaiselo on se esimerkki, mihin mehiläistarhaus pystyy olemaan esimerkkinä luonnonvarojen kestävässä käytössä. Pesän sivuvirroista saa lääkeaineita, monikäyttöistä vahaa, kiertotalous-ajattelun ollen voimakasta jo ennen termin keksimistä.

Tarhauksen merkitys ei rajoitu hunajan tuotantoon. Hyönteiset pölyttävät 75-80 % maailman kasvilajeista. Karummilla kasvupaikoilla on ollut nähtävissä, että alueelle tuodut mehiläiset ovat rikastuttaneet kasvustoja, ja myös luonnon villipölyttäjien määrät ovat sen myötä lisääntyneet.

 Pitkässä, valoissa kesässä kasvit erittävät puhtaassa ilmassa, puhtaasta maaperästä korkealaatuista mettä. Näistä aineksista ja lähtökohdista mehiläiset saavat tehtyä parhaan hunajan.

Lunden Resistant Queens by Mesiäinen

Torjuntavapaan mehiläiskannan emoja

UUSI-BUCKFAST-LOGO.jpg

Mesiäisen Hunajat

- Hunajaa ja mehiläistuotteita Pohjois-Karjalasta

Hyvinvointia Hunajasta

bee flying to Honey dripping in glass ja

Mehiläishoitajille hoitotarvikkeita

Honeycomb
Koti: Services
bottom of page